تمبرستان

لذت آموزش و تفریح،

فرصتی برای آشنایی با جوانب تاریخ، هنر و جغرافیا

تمبر، تصویری کوچک از هنر، تاریخ، یا مفهومی را با دقت و زیبایی بر روی کاغذ یا مواد دیگر نشان می‌دهد و همواره نمادی از فرهنگ و تاریخ جامعه است. مجموعه دار، هنر علیه زمان را در دستان خود گرفته ، تاریخ و هنر را با دقت جمع‌آوری می کند .هر قطعه نهایتاً نمایانگر یک قطعه زمانی خاص از فرهنگ و تاریخ است، از گذشته  تا به امروز